Αρχική Σελίδα Επιδόμος Ε.Π.Ε. Gunite | Αδιαταρακτη Κοπη Μπετον | Ανθρακονηματα | Ειδικες Επισκευες Αποκαταστασης Κτιριων ΕΠΙΔΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Γρηγ. Λαμπράκη 29 Λυκόβρυση 14123 Αθήνα
Τ 210 5065312
F 210 5063461
info@epidomos.gr
 
 
 
 
 
 

Γεωτεχνικά Έργα

Η εταιρία προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες στο χώρο των γεωτεχνικών έργων:

 • Εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και επί τόπου δοκιμών
 • Εκτίμηση και διαχείριση Γεωτεχνικών Κινδύνων
 • Μελέτες Θεμελίωσης κτιρίων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων κλπ
 • Εδαφοτεχνικές μελέτες – μελέτες καταλληλότητας
 • Μελέτες ευστάθειας και αντιστήριξης ορυγμάτων και πρανών εκσκαφών
  • Αγκυρώσεις,
  • Τοίχοι Αντιστήριξης
  • Πασσαλοστοιχίες
 • Μελέτες υποθεμελιώσεων κτιρίων
 • Τοποθέτηση αγκυρίων (απλών, προεντεταμένων)
 • Κατασκευή μικροπασσάλων, φρεατοπασσάλων
 • Προσωρινή αντιστήριξη εκσκαφών
 • Κατασκευή Τοίχων Αντιστήριξης
 • Έργα συγκράτησης πρανών
 • Τσιμεντενέσεις βελτίωσης εδαφών
 • Ελεγχόμενη ανύψωση θεμελίων κτιρίων
 • Βελτίωση του υπεδάφους θεμελίωσης

 

Η Επιδόμος ΕΠΕ προσφέρει ότι πιο καινοτόμο έχει η σύγχρονη τεχνολογία στο χώρο των μηχανημάτων των γεωτεχνικών έργων.Σχετικές Εικόνες

Γεωτεχνικά Έργα Εικόνα 1 Γεωτεχνικά Έργα Εικόνα 2 Γεωτεχνικά Έργα Εικόνα 3 Γεωτεχνικά Έργα Εικόνα 4 Γεωτεχνικά Έργα Εικόνα 5 Γεωτεχνικά Έργα Εικόνα 6 Γεωτεχνικά Έργα Εικόνα 7 Γεωτεχνικά Έργα Εικόνα 8 Γεωτεχνικά Έργα Εικόνα 9 Γεωτεχνικά έργα 10 - Τοποθέτηση πασσάλων