Αρχική Σελίδα Επιδόμος Ε.Π.Ε. Gunite | Αδιαταρακτη Κοπη Μπετον | Ανθρακονηματα | Ειδικες Επισκευες Αποκαταστασης Κτιριων ΕΠΙΔΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Γρηγ. Λαμπράκη 29 Λυκόβρυση 14123 Αθήνα
Τ 210 5065312
F 210 5063461
info@epidomos.gr
 
 
 
 
 
 

Ποιοι Είμαστε

Η Επιδόμος Τεχνική Ε.Π.Ε. είναι μια τεχνική εταιρία στην Αθήνα που αποτελείται από μια ομάδα μηχανικών (Πολιτικών, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Αρχιτεκτόνων , Χημικών), εργοδηγών και εξειδικευμένου προσωπικού που ηγείται στον τεχνικό χώρο, στο αντικείμενο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ υφισταμένων δομικών κατασκευών.

Η Επιδόμος Τεχνική Ε.Π.Ε. εφαρμόζει τις πιό εξελιγμένες τεχνικές, όπως εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite, shotcrete), αδιατάρακτη κοπή, ανθρακονήματα, τσιμεντενέσεις, ρητινενέσεις, χαλυβδοελάσματα με τη χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής.


Αποστολή μας είναι η εκτέλεση κάθε έργου με γνώμονα την τεχνική αρτιότητα,με απόλυτη φερεγγυότητα ως προς το χρόνο και το κόστος κατασκευής.

Φιλοσοφία μας είναι η συνεχής παρακολούθηση και γνώση των εξελίξεωνστηνεπιστήμης μας, η χρήσητουπιό σύγχρονουτεχνολογικούεξοπλισμού με παράλληλη συγκέντρωση εμπειριών από το εργοτάξιο.

Στόχος μας είναι να εμπνέουμε στους συνεργάτες και τους πελάτες μας τη σιγουριά της κορυφής.

Σχετικές Εικόνες

Γραφεία της Επιδόμος Ε.Π.Ε. Εικόνα 1 Γραφεία της Επιδόμος Ε.Π.Ε. Εικόνα 2 Γραφεία της Επιδόμος Ε.Π.Ε. Εικόνα 3 Γραφεία της Επιδόμος Ε.Π.Ε. Εικόνα 4