Αρχική Σελίδα Επιδόμος Ε.Π.Ε. Gunite | Αδιαταρακτη Κοπη Μπετον | Ανθρακονηματα | Ειδικες Επισκευες Αποκαταστασης Κτιριων ΕΠΙΔΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Γρηγ. Λαμπράκη 29 Λυκόβρυση 14123 Αθήνα
Τ 210 5065312
F 210 5063461
info@epidomos.gr
 
 
 
 
 
 
Gunite | Εκτοξευομενο Σκυροδεμα υψηλής αντοχής για την ενίσχυση, επισκευη κτιριων που χρησιμοποιείται σε υποστηλώματα, δοκούς, πλάκες, θεμέλια, τοιχία, φέρουσες τοιχοποιίες, λιθοδομές αλλά και σε βράχο, χώμα, εκσκαφές.Αδιαταρακτη Κοπη Μπετον με ακρίβεια χιλιοστού χωρίς επιβάρυνση του κτιρίου για την καθαίρεση μπαλκονιών, ορόφων, λιθοδομών, πλακών την δημιουργία εξωτερικών (παράθυρα, πόρτες,κτλ) και εσωτερικών (σκάλες, λεβητοστάσια, αποθήκες, τζάκια) ανοιγμάτων.Τσιμεντενέσεις, ειδική τεχνική που εφαρμόζεται για την αποκατάσταση κτιριων και ενίσχυση των φερουσών τοιχοποιιών-λιθοδομών.Ανθρακονήματα, σύνθετα υλικά από ίνες άνθρακα πολύ υψηλής αντοχής   με εφαρμογή στο χώρο των στατικών ενισχύσεων των κτιρίων. Εφαρμόζονται εύκολα και γρήγορα και προσδίδουν υψηλές αντοχές και αυξάνουν την καμπτική και διατμητική αντοχή των φερόντων στοιχείων.Αδιαταρακτη Κοπη Μπετον με ακρίβεια χιλιοστού από δίσκους που έχουν διαμάντια (διαμαντοκοπή) και νερό και προσφέρει λείες τελικές επιφάνειες. Διευκολύνει τις αρχιτεκτονικές διαρρυθμίσεις, τις ανακαινίσεις, τις αλλαγές όψεων, τις μετατροπές και τις διορθώσεις κακοτεχνιών. Εξυπηρετεί επίσης τις στατικές επεμβάσεις και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε γεωτεχνικά έργα  με ότι καινοτόμο έχει η σύγχρονη τεχνολογία στο χώρο των μηχανημάτων των γεωτεχνικών έργων.Η Επιδόμος ΕΠΕ, εξοπλισμένη με τα πιο σύγχρονα παγκοσμίως, εξειδικευμένα μηχανήματα και με μόνιμο, συνεχώς εκπαιδευόμενο προσωπικό, εγγυάται την άρτια εκτέλεση των έργων εκτοξευόμενου σκυροδέματος.  Αποκατάσταση και ενίσχυση κτιριων με ένα μίγμα τσιμέντου, νερού και άλλων πρόσμικτων που παρασκευάζεται κάθε φορά ανάλογα με τον τύπο της τοιχοποιίας ώστε να είναι απολύτως συμβατό. Η Επιδόμος Ε.Π.Ε. εγγυάται την άρτια εκτέλεση ρητινενέσεων και τσιμεντενέσεων.

Gunite | Αδιαταρακτη Κοπη Μπετον | Ανθρακονηματα | Επισκευες Αποκαταστασης Κτιριων

Η Επιδόμος Τεχνική Ε.Π.Ε. είναι μια τεχνικη εταιρια που αποτελείται από μια ομάδα μηχανικών (Πολιτικών, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Αρχιτεκτόνων, Χημικών), εργοδηγών και εξειδικευμένου προσωπικού που ηγείται στον τεχνικό χώρο, στο αντικείμενο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ υφισταμένων δομικών κατασκευών. Η Επιδόμος Τεχνική Ε.Π.Ε. εφαρμόζει τις πιό εξελιγμένες τεχνικές, όπως εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite, shotcrete), αδιατάρακτη κοπή, ανθρακονήματα, τσιμεντενέσεις, ρητινενέσεις, χαλυβδοελάσματα με τη χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής που βρίσκουν εφαρμογή στην επισκευη και ενισχυση κτιριων και κατασκευών, αποκατάσταση διατηρητέων καθώς επίσής και γεωτεχνικά έργα.