Αρχική Σελίδα Επιδόμος Ε.Π.Ε. Gunite | Αδιαταρακτη Κοπη Μπετον | Ανθρακονηματα | Ειδικες Επισκευες Αποκαταστασης Κτιριων ΕΠΙΔΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Γρηγ. Λαμπράκη 29 Λυκόβρυση 14123 Αθήνα
Τ 210 5065312
F 210 5063461
info@epidomos.gr
 
 
 
 
 
 

Gunite (Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα)

Πατηστε εδώ για να δείτε το βιντεο
Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite ή shotcrete ή sprayed concrete) είναι σκυρόδεμα υψηλής αντοχής που εφαρμόζεται με εκτόξευση με υψηλή πίεση. Περιέχει συνήθως αυξημένη περιεκτικότητα σε τσιμέντο (σε σχέση με τα έγχυτα σκυροδέματα) και αδρανή υλικά μικρής κοκκομετρικής διαβάθμισης. Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα διαστρώνεται πάνω σε μία επιφάνεια μετά από εκτόξευση από ακροφύσιο, ώστε να σχηματίσει στρώση σκυροδέματος-μανδύα πάνω στην εν λόγω επιφάνεια.

Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 1 Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 2 Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 3 Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 4 Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 5

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα χρησιμοποιείται για την ενίσχυση κυρίως σοβαρών βλαβών όλων των φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου όπως σε υποστηλώματα, δοκούς, πλάκες, θεμέλια, τοιχία, φέρουσες τοιχοποιίες, λιθοδομές, κ.λ.π.

Πέρα από την εφαρμογή του σε επιφάνεια από σκυρόδεμα και τοιχοποιία μπορεί να εφαρμοστεί και σε βράχο, χώμα, εκσκαφές κλπ. 

Τα πλεονεκτήματα του εκτοξευόμενου σκυροδέματος είναι:

  • Εκτοξεύεται ακόμα και σε κατακόρυφες επιφάνειες ή σε επιφάνειες με μεγάλες κλίσεις.
  • Επιτυγχάνεται το ίδιο αποτέλεσμα με μικρότερα πάχη μανδύα σε σχέση με το έγχυτο (καλουπωτό) σκυρόδεμα
  • Επιτυγχάνεται καλύτερη συνεργασία και πρόσφυση με το υπάρχον-παλαιό  σκυρόδεμα λόγω της εκτόξευσης με υψηλή πίεση
  • Έχει υψηλές αντοχές λόγω του χαμηλού συντελεστή νερού/τσιμέντου
  • Δεν απαιτείται ξυλότυπος(καλούπωμα)
  • Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα επιστρώνεται και επιπεδοποιείται μετά την εκτόξευση ώστε να δώσει μία επίπεδη τελική επιφάνεια όπου αυτό απαιτείται.

 

 Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 6  Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 8 Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 9 Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 10Εκτοξεβουμενο σκυροδεμα

Διαδικασία παρασκευής εκτοξευόμενου σκυροδέματος:
Για την παρασκευή και εκτόξευση του guniteαπαιτείται η ειδική μηχανή εκτόξευσης, ένας αεροσυμπιεστής, ένας αναδευτήρας και οι σωλήνες που μεταφέρουν το μίγμα στην θέση εκτόξευσης.

Υπάρχουν 2 μέθοδοι παρασκευής εκτοξευόμενου σκυροδέματος,  η ξηρή και η υγρή μέθοδος.

Ξηρή μέθοδος: το μίγμα παρασκευάζεται επί τόπου στο εργοτάξιο. Γίνεται ανάμιξη των ξηρών συστατικών του σκυροδέματος (τσιμέντο, αδρανή) και διοχέτευση στην μηχανή εκτόξευσης. Η προσθήκη του νερού πραγματοποιείται πριν την έξοδο του μίγματος από το ακροφύσιο. 

Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 11 Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 12 Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 13 Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 14 Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 15

Υγρή μέθοδος: το μίγμα έρχεται έτοιμο στο εργοτάξιο από μονάδα παραγωγής σκυροδέματος περιέχοντας όλα τα συστατικά του (τσιμέντο, αδρανή, νερό), διοχετεύεται στην μηχανή υγρού guniteκαι εκτοξεύεται απ’ ευθείας.

Και στις δύο μεθόδους το μίγμα  μεταφέρεται με ελαστικούς ή μεταλλικού σωλήνες στο σημείο επέμβασης με τη βοήθεια του αεροσυμπιεστή.

Στο μίγμα  μπορεί να προστεθούν ειδικά πρόσμικτα όπως επιταχυντής, επιβραδυντής πήξης, στεγανωτικά πρόσμικτα αλλά και ίνες από χάλυβα, προπυλένιο ή γιαλί για την αποφυγή ρηγματώσεων κατά την σκλήρυνση.

Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 16 Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 17 Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 18 Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 19 Gunite Shotcrete Εκτοξευομενο Σκυροδεμα Εικόνα 20

Προ της εκτόξευσης απαιτείται καλός καθαρισμός της παλαιάς επιφάνειας από επιχρίσματα, σαθρά σκυροδέματα, βρωμιές, εκτράχυνση και πλύση με άφθονο νερό υπό πίεση ή και υδρο/αμμοβολή.

Ο τρόπος εκτόξευσης είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την σωστή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Απαιτείται πολύχρονη εμπειρία σε πολλά έργα τέτοιου αντικειμένου.

Η Επιδόμος ΕΠΕ, εξοπλισμένη με τα πιο σύγχρονα παγκοσμίως, εξειδικευμένα μηχανήματα και με ΜΟΝΙΜΟ, ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, εγγυάται την άρτια εκτέλεση των έργων εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Σχετικά Video

Gunite video 1 gunite video 2 gunite video 3 gunite video 4 gunite video 5 gunite video 6