Αρχική Σελίδα Επιδόμος Ε.Π.Ε. Gunite | Αδιαταρακτη Κοπη Μπετον | Ανθρακονηματα | Ειδικες Επισκευες Αποκαταστασης Κτιριων ΕΠΙΔΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Γρηγ. Λαμπράκη 29 Λυκόβρυση 14123 Αθήνα
Τ 210 5065312
F 210 5063461
info@epidomos.gr
 
 
 
 
 
 

Αλλαγές στον τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Πρεμιέρα σήμερα , Πέμπτη 01 Μαρτίου 2012, για το νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών όπως αυτός προβλέπεται από τον νόμο 4030. Συνεπώς, όσοι θελήσουν να χτίσουν από εδώ και στο εξής θα πρέπει να ακολουθήσουν όσα ορίζει, τα οποία περιλαμβάνουν αλλαγές στον τρόπο έκδοσης έγκρισης και άδειας δόμησης.

Ειδικότερα:


α) Για τη χορήγηση της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης αρμόδιες είναι πλέον οι υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων και όχι η πολεοδομία.

β) Η έγκριση δόμησης ισχύει για ένα έτος για κτίρια συνολικής επιφανείας 2.000 τ.μ. και για δύο έτη για μεγαλύτερα κτίρια.

γ) Η έγκριση δόμησης ολοκληρώνεται από τις υπηρεσίες εντός 5 ημερών και χορηγείται μοναδικός αριθμός κατασκευής. Στη συνέχεια χορηγείται άδεια δόμησης εντός 2 ημερών από την υποβολή απαραίτητων δικαιολογητικών.

δ) Ο έλεγχος της κατασκευής σε διαφορετικά στάδια θα πραγματοποιείται από ιδιώτες μηχανικούς οι οποίοι ανήκουν στο Σώμα Ελεγκτών Δόμησης, με τη δαπάνη να βαρύνει τον ιδιοκτήτη.

ε) Η σύνδεση της νέας οικοδομής με τα δίκτυα κοινής ωφελείας προϋποθέτει αυτοψία από Ελεγκτή Δόμησης.

Εξαιτίας της καθυστέρησης στη συγκρότηση του Σώματος Ελεγκτών Δόμησης, οι νέες οικοδομές θα συνδέονται προσωρινά, για δύο μήνες, με τα δίκτυα κοινής ωφελείας. Το Σ.Ε.Δ. αναμένεται να έχει συγκροτηθεί μέχρι την 1η Μαΐου και οι εξετάσεις για τους ενδιαφερόμενους μηχανικούς έχουν οριστεί για τις 12 Μαρτίου.

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=WsLJDdwJvpw%3D&tabid=506&language=el-GR