Αρχική Σελίδα Επιδόμος Ε.Π.Ε. Gunite | Αδιαταρακτη Κοπη Μπετον | Ανθρακονηματα | Ειδικες Επισκευες Αποκαταστασης Κτιριων ΕΠΙΔΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Γρηγ. Λαμπράκη 29 Λυκόβρυση 14123 Αθήνα
Τ 210 5065312
F 210 5063461
info@epidomos.gr
 
 
 
 
 
 

Μετατροπή εννεαόροφου κτιρίου σε ξενοδοχείο και διαμερίσματα

Η ΕΠΙΔΟΜΟΣ ΕΠΕ ανέλαβε και ολοκλήρωσε με απόλυτη τεχνική αρτιότητα και εντός αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων την μετατροπή εννεαόροφου κτιρίου γραφείων με υπόγειο σε ξενοδοχείο και διαμερίσματα. Οι εργασίες περιελάμβαναν εκσκαφές, σκυροδετήσεις νέων φερόντων στοιχείων (radie,  νέα τοιχία), ενισχύσεις υφισταμένων στοιχείων με gunite, ανθρακονήματα, αδιατάρακτες κοπές σε όλες τις στάθμες του κτιρίου. 


Εικόνες

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP ΣΎΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΆ 1  ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP ΣΎΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΆ 2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP ΣΎΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΆ 3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP ΣΎΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΆ 4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP ΣΎΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΆ 5 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP ΣΎΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΆ 6 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP ΣΎΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΆ 7 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP ΣΎΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΆ 8 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP ΣΎΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΆ 9 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP ΣΎΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΆ 10 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP ΣΎΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΆ 11 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP ΣΎΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΆ 12 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP ΣΎΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΆ 13 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP ΣΎΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΆ 14 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP ΣΎΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΆ 15 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP ΣΎΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΆ 16 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP ΣΎΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΆ 17 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP ΣΎΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΆ 18